Лабіринт Знань. Сергій Гриневич

Читай - вмикай Уяву - пізнавай Світ Людини...

Вступне слово * Рівні та Контури * Клітина і її властивості * Клітинна мембрана * Обмін речовин у Мембрані * Цитоплазма * Ендоплазматичний ретикулум * Апарат Гольджі * Лізосоми * Мітохондрії * Мікрофіламенти і Рибосоми * Ядро * Цикл Кребса * Синтез білка * Різниця Клітин в Природі *

перейти в Дідову Науку

що таке Уява і важливість читання Книг

Школа і Контакти